web analytics
Olof nimar

Between three fingers

2020

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass. each image 42x32cm.

Images from Malmö Konsthall, Malmö (displayed by Johan Nahoj) and Åstorps Konsthall, Åstorp

In several works, Olof Nimar has examined and tested photographic and painterly traditions, in particular still life. His ingenious experiments with the camera lens and with material stretch the bounds for how a picture comes into being and how we perceive it. In this exhibition, Nimar shows works from the photo suite Mellan tre fingrar [Between three fingers]. Brightly colored fruits such as limes, loquats and plums are the protagonists in his studies of composition, colors and angles.
Here the fruits don’t just rest heavily against the soft and pale color tones of the background. 

Nimar adds speed as an additional component in the picture by manipulating the fruit and setting it in motion. In these energetic, spinning compositions, he stretches both time and space. He challenges the essence of still life - gravity and stillness - and turns it on its head. The result is aesthetically appealing, both humorous and disconcerting. The artist’s enthusiasm for experimentation extends beyond the picture space, encompassing presentation technique as welll. Recently he has been accentuating the pictures frames and placing the works in sculptural frameworks or demountable displays. 

 

Mats Stjernstedt, curator 

Between three fingers

För utställningen och verket Mellan tre fingrar har Olof Nimar fotograferat frukter. Lime, mispel och plommon, i kompositioner som för tankarna till klassiska stilleben-målerier. Men frukterna har fotograferats i rörelse, vilket motarbetar såväl det ”stilla livet” som kamerans förmåga till precision. Frukterna glider undan kamerans fokus och tänjer ögonblicket i tid och rum. Utställningen kan läsas som ett enda stort verk i den betydelsen att samtliga bilder hör ihop, och gemensamt bildar en ”värld”. Rörelserna blandas med milda färger och ljus som förför, men skapar också obehag och tvetydighet. Nimars bilder befinner sig på gränsen mellan verklighet och fiktion. En värld som besökaren känner igen, men som sakta blir allt mer främmande.

På frågan om vad ett fotografi av en lime föreställer svarar de flesta av oss – ”det är en lime”. Nimars bilder skapar en paradox mellan den/det porträtterade och porträttet, något som ifrågasätter ens egen blick och kunskap. Bilderna insisterar på att vara konst och inte dokumentation, och för exempelvis tankarna till Marcel Prousts jag-blick som obehindrat virvlar genom ting, tid och rum i romanserien På spaning efter den tid som flytt (1913).

Extract from exhibition text by Jenny Kalliokulju

Between three fingers
Between three fingers
Between three fingers
Between three fingers
Between three fingers
Between three fingers
Between three fingers

Works Index