WORKS
ås_3s
ås_4s
ås_5s
ås_6s
ås_7s
ås_8s
ås_9s
ås_10s

Between three fingers, 2020

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass. each image 42x32cm.

Shown at Åstorps Konsthall, Åstorp.

onimar4-s
onimar2-s
onimar3-s
onimar1-s
onimar5-s

The wind makes curves of the lines, 2020

Vinyl prints installed at Galleri Format, Malmö.

5_l
4_l
8_l

Scenes, 2019

Diasec, melamine covered fiberboard

each 170 x 40 x 40 cm

shown at Galleri Ping-Pong, Malmö

6_l
7_l
9_l
13_l
14_l

Wet Hair

Text by Nils Svensk

 

In the image Landscape at Soumaya Olof Nimar has photographed a museum interior from the Soumaya Museum in Mexico City. In the center of the image there is a small painting by Claude Monet, Landscape at Giverny. It is shown hanging by wires from a remarkable construction. Through the exhibition in Gislaveds Konsthall the series Givernys Generosity has been placed at intervals, images of tulips from the painter

Monet´s garden in Giverny. A garden that is a meticulous staging of motives for the artists paintings, like all gardens a kind of artificial nature.

 

In the exhibition , the staging is also of central importance. A photograph can be window, a means of transporting the viewer to another place. Olof Nimars images close that peephole and flatten the images illusory depth. For a moment the photographs appear as surfaces of lines and fields of color, something like a painting. In the next moment, the depth unfolds again transformed into a kind of diorama. An arranged space defined by our experiences and associations to the same extent as walls and ceiling. This is a scene that open outward into the exhibition space and inward into the audience.

 

Wet Hair is taking place between the images and the exhibition can be read as a single large scale working the sense that all the images are connected and form a world, an artificial nature on the border between fiction and reality. Nimars photographs insist on being images – “this is not a pipe” nor is it a mushroom or a tulip to paraphrase Rene Magritte. A kind of paradox is created and the familiar slowly grows more strange.

 

As an audience of photography we are used to borrowing the eye of the photographer, in Olof Nimars exhibition our bodies are activated to the same extent. Like a mirror ball in a garden the small piece My Face hangs in a corner of the exhibition. In the shiny surface of the photographed object we see a reflection of the photographer in the same position as the audience, we share the same space.

"This publication was produced by Gislaveds Konsthall as an extension of Olof Nimars exhibition Wet Hair, in the autumn of 2018. In conjunction with images of and from the exhibition it presents text by the poet Iman Mohammed and the curator and writer Brian Sholis. Translations by Samuel Teeland and Nils Svensk. It was designed by artist, Kent Fonn Skåre. Curator Nils Svensk." 

 

Offset print, 500 copies.

Lily       

Text by Patrik Aarnivaara

 

För ungefär ett år sedan berättade Olof Nimars mor att hon på en solig och klar dag kunde se Strand, Ellen Keys hem vid Omberg, glimra i horisonten på andra sidan Vättern. Olof bestämde sig då för att fotografera vyn från Hjo och vid ett senare tillfälle ta en bild i riktning mot Hjo från bryggan nedanför Ellen Keys Strand. Han upptäckte att en okänd byggnad i Hjo glimmade i kamerafönstret. Händelseförloppet är utmärkande för Olofs process och begynnelsen till ett nytt verk. Berättelser och fenomen som sammanför platser fångar Olofs intresse och nyfikenhet att resa till och fotografera en specifik plats för att samla ett bildmaterial och i det hitta stoft till nya verk. Motiv som intresserar honom finns ofta i trädgårdar och parker, konstruerade och artificiellt skapade miljöer som efterliknar naturen. Platserna har en dubbelhet där natur och kultur överlappar och skapar ett eko eller en spegling av varandra. Utställningen Lily består av två nya verk som är specialbyggda träställningar med inramade bilder placerade i mitten av utställningsrummet. Ställningarna är lackade med färgtoner som återfinns i bilderna. Genom att flytta bilderna från väggen och ut i rummet frammanar Olof en rörelse runt och mellan bilderna som återspeglar producerandet av bilderna, att fotografera är en rörelse i rummet och en förflyttning mellan platser. Intill bilderna av vyerna från Vättern har Olof lämnat en öppning i träställningen i exakt samma storlek som ramarna, ett öppet fönster innan nästa bild fotograferad från trädgården utanför Paul Cézannes ateljé i Aix en Provence, Frankrike. I rät vinkel mot den stora träställningen står en mindre träställning med två bilder tagna i Chichu Garden som ligger på ön Naoshima i Japan. Trädgården är en kopia och ett utsnitt av Claude Monets trädgård i Giverny, utanför Paris, som är berömd för sina näckrosor. En typ av röd näckros vars härkomst troligen är sjön Fagertärn nordväst om Vättern. Den reducerade vyn av Monets trädgård i den japanska versionen får en att undra om parkens huvudsakliga syfte är att vara en bild av och fantasi om Monets trädgård snarare än en plats för rekreation. Bilderna känns märkligt bekanta, de är fotograferade rakt framifrån, utan stativ och under olika ljusförhållanden. Det finns något i förfarandet och bildkompositionen som lägger ett raster av igenkännande över platserna som påverkar hur vi ser på dem. Genom att rama in och begränsa vad vi får se av en plats visar Olof inte bara ett vackert utsnitt utan han synliggör platsens relation till kameran och fotografiets betydelse i skapandet av en plats.

 

Lily, 2018

archival inkjet print, artist made frame, painted wood structure, anti-reflective glass. 170x135x70cm & 170x260x140cm

shown at Kulturkvarteret, Hjo


Window, 2018

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, each 62x82cm

shown at Sandvand, Copenhagen

 

Giverny's Generosity, 2017

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, each 35x44cm

shown w/ Camille Lavaud at Alta, Malmö

 

Text by Julia Björnberg

 

Olof Nimar’s series of photographs Giverny's Generosity (2017) shows tulips in Claude Monet’s garden in Giverny, France. A garden which was planned and constructed exclusively according to Monet’s fancy in regards to color, light and form. The water for the dam was taken from a nearby village and thus was deprived from the villagers who needed it for washing and for their livestock. The artificial is blended with the authentic and biological in the garden as well as in Nimar’s images.

It is better than we thought, 2017

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, each 30x38cm

shown w/ Luca Frei at Goya Curtain, Tokyo

 

Larger Green Area, 2016

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, 50x67cm and 50x45cm

shown at Galleri Charlotte Lund, Stockholm

 

 

My Face, 2017

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, 28x18cm

shown at Yaya Sushi, Brönshöj (Future Suburban Contemporary)

 

 

Rain Delay, 2016

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, each 42x42cm

shown at Galleri Ping-Pong, Malmö

 

 

Pool, 2016

archival inkjet print, artist made frame, anti-reflective glass, 62x62cm
In the Raw, 2011

archival inkjet print, each 40x45cm

shown at KHM Gallery, Malmö